Ενδοδοντία

 
 
 
 
 
 
H ενδοδοντία είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με την αιτιολογία, την διάγνωση και την θεραπεία προβλημάτων που σχετίζονται με τον πολφό, την ρίζα και τους ιστούς γύρω από το δόντι.

Οι ενδοδοντικές θεραπείες είναι:

  1. Θεραπεία για την διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού
  2. Θεραπείες δοντιών με πολφικό πόνο
  3. Θεραπείες δοντιών με απόστημα
  4. Χειρουργική αντιμετώπιση περιστατικών που δεν ανταποκρίνονται στην αρχική ενδοδοντική θεραπεία
  5. Λεύκανση αποχρωματισμένων δοντιών
  6. Ανασύσταση των δοντιών με εκτεταμένες απώλειες της αδαμαντίνης και της οδοντίνης του δοντιού με άξονες και σύνθετη ρητίνη (‘λευκό σφράγισμα’)
 
 
 
Η απονεύρωση περιλαμβάνει δύο στάδια.

  1. Αφαίρεση του μολυσμένου περιεχομένου του πολφικού θαλάμου και των ριζικών σωλήνων και διεύρυνση των ριζικών σωλήνων και διακλυσμός των ριζικών σωλήνων με ειδικά υγρά για την χημική απολύμανση τους. Αυτό το στάδιο απαιτεί το περισσότερο χρόνο.
  2. Τρισδιάσταση απόφραξη των ριζικών σωλήνων. Ακολούθως τοποθετείται ένα προσωρινό σφράγισμα και η θεραπεία ολοκληρώνεται από τον οδοντίατρο σας ή από τον ενδοδοντολόγο με την ανασύσταση του δοντιού στην αρχική του μορφή.

Τα δύο στάδια της απονεύρωσης συνήθως γίνονται σε μία συνεδρία 2 ωρών. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως κεκαμμένοι ριζικοί σωλήνες , σπασμένα μικροεργαλεία μέσα στους ριζικούς σωλήνες , εκτεταμένες φλεγμονές η θεραπεία μπορεί να λάβει χώρα σε περισσότερες συνεδρίες .
 
 
 
 
 
Στο πρώτο ραντεβού γίνεται μια λεπτομερής εξέταση του ασθενή που σε συνδυασμό με τη ιατρικό και οδοντιατρικό ιατρικό θα οδηγήσουν στην διάγνωση και στην συνέχεια στο σχέδιο θεραπείας. Η ψηφιακή ακτινογραφία (Φωτογραφία 1), το βίντεο και οι φωτογραφίες της υπό εξέτασης περιοχής μέσω του στερεοσκοπίου (Φωτογραφία 2) και τα τεστ ζωτικότητας του δοντιού συνιστούν μερικά εργαλεία για την ακριβή διάγνωση του προβλήματος αλλά και την πλήρη κατανόηση του προβλήματος από τον ασθενή.

Σε εξαιρετικά πολύπλοκα περιστατικά χρειάζεται η τρισδιάστατη απεικόνιση του δοντιού ( Φωτογραφία 3, φωτογραφία 4) και του οστού γύρω από το δόντι που αυξάνει την ακρίβεια της εξέτασης, βοηθάει στην διάγνωση και την κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας.

 
 
 
 
Για την μεγιστοποίηση του ποσοστού επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας υπάρχουν 2 βασικές προϋποθέσεις.

  1. Εξειδικεύμενη γνώση και κλινική εμπειρία. Ο ενδοδοντολόγος αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό ενδοδοντικών περιστατικών καθημερινά, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι σύνθετα αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνικές . Η συνεχής ενημέρωση γίνεται μέσα από συνέδρια και εξειδικευμένα οδοντιατρικά περιοδικά .
  2. Ειδικός εξοπλισμός . Το οδοντιατρικό στερεοσκόπιο συνιστά ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο ενδοδοντολόγος. Με το στερεοσκόπιο ‘θεραπεύουμε ότι βλέπουμε‘. Η ψηφιακή ακτινογραφία, η ηλεκτρονική μέτρηση του μήκους των ριζικών σωλήνων, η χρήση μηχανοκίνητων μικροεργαλείων νικελίου-τιτανίου και η τρισδιάστατη απόφραξη των ριζικών σωλήνων με θερμοπλαστικές τεχνικές αποτελούν μερικά από τα μέσα για την γρήγορη και αποτελεσματική ενδοδοντική θεραπεία.

Εφόσον υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται στο επίπεδο του 95%.