Κλείστε Ραντεβού

Στεφάνες - Γέφυρες από την Οδοντιατρική Κλινική Maydental στο Χαλάνδρι

Τι είναι η στεφάνη; Πότε χρειάζεται να τοποθετηθεί;

Όταν ένα δόντι δεν έχει πια αρκετή οδοντική ουσία για να τοποθετηθεί σφράγισμα τοποθετούμε σ’αυτό στεφάνη. Η στεφάνη, η θήκη όπως την ξέρει ο κόσμος, είναι ένα κάλυμμα σε σχήμα δοντιού που τοποθετείται πάνω από ένα υπάρχον δόντι, αφότου έχει παρασκευαστεί κατάλληλα.

Η στεφάνη τοποθετείται σε δόντια που χρειάζονται προστασία όπως αυτά που έχουν υποστεί ενδοδοντική θεραπεία ( απονεύρωση), δόντια με απώλεια μεγάλου τμήματος οδοντικής ουσίας ή δόντια ραγισμένα ή σπασμένα.

Τι είναι γέφυρα και πως σχετίζεται με τις στεφάνες;

Η γέφυρα είναι μια κατασκευή που αντικαθιστά ένα ή περισσότερα ελλείποντα δόντια . Στηρίζεται στα παρακείμενα δόντια τα οποία παρασκευάζονται όπως στην περίπτωση της στεφάνης.

Παλαιότερα οι στεφάνες και οι γέφυρες κατασκευάζονταν συνήθως από μέταλλα ή μεταλλοπορσελάνη. Σήμερα, στην αισθητική οδοντιατρική έχουμε μια ποικιλία κεραμικών υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πρόσθια και στην οπίσθια περιοχή και να συνδυάζουν την αισθητική με την αντοχή και τη λειτουργικότητα. Επιπλέον επειδή οι κατασκευές αυτές δεν περιέχουν μέταλλα έχουν το προτέρημα της απόλυτης βιοσυμβατότητας καθώς δεν απελευθερώνουν ιόντα μετάλλου στο στόμα.

Όταν τα παρακείμενα δόντια ενός δοντιού που λείπει είναι υγιή, στη θέση αυτή μπορεί να τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα και πάνω από αυτό συγκολλάται μια στεφάνη.

Όταν λείπουν περισσότερα από ένα δόντια, μπορεί να κατασκευαστεί μια γέφυρα με στηρίγματα δύο ή περισσότερα εμφυτεύματα.